Image and video hosting by TinyPic

Adevărul despre abuzurile comise de români în Basarabia. Mărturiile crunte despre jandarmii care smulgeau unghiile oamenilor

Autorităţile româneşti din Basarabia interbelică au fost acuzate de abuzuri grave îndreptate împotriva populaţiei locale. Acesta este un aspect controversat al istoriei României .

Pe data de 27 martie 1918 Sfatul Ţării din Basarabia vota p…

Read more

CONSULATUL ROMâNIEI LA ODESA, LUAT CU ASALT DE REPREZENTANŢII MOLDOVENILOR DIN UCRAINA

Mai mulţi reprezentanţii ai Asociației national-culturale a moldovenilor din regiunea Odesa au pichetat marţi Consulatul General al României la Odesa şi Administraţia Regională de Stat, informează portalul de ştiri local „Vzgliad iz Odesî”. Grupul a …

Read more

Marea răscoală a moldovenilor din 1671: 8.000 de răsculaţi au reuşit să-l îndepărteze de pe tronul Moldovei pe domnitorul Gheorghe Duca

În anul 1671, circa 8.000 de moldoveni au pornit o răscoală împotriva domnitorului Gheorghe Duca. Aceştia au reuşit să-l alunge pe Duca de pe tronul ţării, însă domnitorul s-a întors cu sprijin din partea turcilor şi a tătarilor, reuşind să-şi recupereze tronul. Răsculaţii au fost pedepsiţi, mulţi dintre ei fiind spânzuraţi sau traşi în ţeapă.

La sfârşitul anului 1671, boierul moldovean Mihalcea Hîncu organizează o răscoală împotriva domnitorului Gheorghe Duca. Moldovenii erau nemulţumiţi de taxele mari şi foarte numeroase impuse de conducătorul ţării, precum şi de către boierii greci. Hîncu reuşeşte să adune undeva la circa 8.000 de răsculaţi cu care porneşte din zona Hînceşti (n.r. – Republica Moldova) către capitala Iaşi.

„În al doilea an al domniei sale, moldovenii care locuiesc dincolo de Prut stârnesc, Cantemir (n.r. – Constantin Cantemir) ţinându-se deoparte, o răscoală împotriva domnului. Se adună aproape 8.000 de răsculaţi, se îndreaptă pe neaşteptate către Iaşi şi împresoară pe domn în cetate. Duca îi cere lui Cantemir să apere curtea. Îi pune vitejeşte pe fugă pe răsculaţii năvălitori, dar în cele din urmă, prin mijlocirea lui Cantemir, Duca – vodă îi întreabă pe răsculaţi ce vor. Aceştia răspund că nu vor nimic altceva decât ca el să părăsească domnia”, a arătat istoricul Dimitrie Cantemir în manuscrisul „Viaţa lui Constantin Cantemir” dedicat tatălui său.

Răsculaţii conduţi de Mihalcea Hîncu reuşesc să ocupe capitala, după ce jefuiesc casele boierilor, omorând mai mulţi greci pe care îi considerau vinovaţi de situaţia în care se afla Moldova. Domnitorul Gheorghe Duca părăseşte tronul ţării, refugiindu-se la Galaţi, de unde cere sprijinul turcilor. Conform unor surse istorice, în perioada decembrie 1671 – ianuarie 1672, în fruntea Moldovei s-a aflat boierul Mihalcea Hâncu, care a ocupat practic funcţia de domnitor al ţării.

„Vodă se învoieşte cu uşurinţă, vesteşte că a părăsit domnia şi cere slobodă trecere spre Ţarigrad. Răsculaţii se învoiesc. Duca, ieşind din Iaşi, ajunge la Galaţi, de unde îl înştiinţează pe sultan despre răscoala moldovenilor. Sultanul îi porunceşte să ia cale întoarsă şi, cu tătarii orânduiţi, să-i spulbere pe răsculaţi şi să-i măcelărească pe toţi până la unul”, a arătat Dimitrie Cantemir.

Gheorghe Duca revine în Moldova cu o armată formată din turci şi tătari. Acesta reuşeşte să îi învingă pe răsculaţi la Iepureni, Paşcani, Orhei şi Ulmu, reuşind să-şi recupereze tronul pierdut în urma uneia dintre cele mai mari răscoale din istoria Moldovei. Duca nu se mulţumeşte doar cu recuperarea tronului. El i-a pedepsit pe cei ce au îndrăznit să se ridice împotriva sa, mulţi dintre răzvrătiţi fiind spânzuraţi sau traşi în ţeapă.

„S-a folosit Duca nu numai de sfaturile, ci şi de braţul lui Cantemir împotriva duşmanilor săi; căci răsculaţii, aflând ştirea despre întoarcerea Ducăi şi venirea tătarilor, se adună în câmpia Orheiului şi jură sau să moară, sau să nu-l primească pe Duca în domnie. Cantemir este trimis de Duca cu o parte din tătari, îi pune pe fugă pe răsculaţi, îi risipeşte şi îi sileşte să se supună stăpânirii domnului. Întorcându-se Duca, îi este foarte mulţumitor lui Cantemir şi îl cinsteşte cu slujba de mare clucer”, a mai menţionat istoricul Dimitrie Cantemir.

Mihalcea Hîncu reuşeşte să se refugieze la cazaci, de unde revine în Moldova în anul 1673, când pe tronul ţării se afla Ştefan Petriceicu. Hîncu a fost capturat de către tătari în 1674, fiul său fiind nevoit să vândă o mare parte din averea familiei pentru a-l răscumpăra. După ce a fost eliberat, în anul 1678, Mihalcea Hîncu a ctitorit Mănăstirea Hîncu aflată în raionul Nisporeni din Republica Moldova. El avea să moară în anul 1698.

Read more

(FOTO|VIDEO) 2 MARTIE 1992 – VEȘNICĂ MEMORIE EROILOR CĂZUȚI PENTRU APĂRAREA INDEPENDENȚEI REPUBLICII MOLDOVA! Nu uita să indici sursa, Codul Morse: https://telegraph.md/foto-video-2-martie-1992-vesnica-memorie-eroilor-cazuti-pentru-apararea-independentei-republicii-moldova/

Astăzi se împlinesc 26 de ani de la începerea Războiului de pe Nistru. Eroii căzuți la datorie vor fi comemoraţi prin depuneri de flori şi mitinguri în mai multe localităţi ale ţării.

Conflictul armat de la Nistru a început în data de 2 martie 1992, când efective ale Gărzii transnistrene şi unităţi de cazaci au atacat postul de poliţie din Dubăsari, aflat sub jurisdicţia Chişinăului. Pentru că în acea perioadă Moldova nu avea armată, autorităţile de la Chişinău au implicat Poliţia.

În timpul conflictului, separatiştii din stânga Nistrului au fost susţinuţi de Armata a 14-a din Rusia. Poliţiştii din Dubăsari, cu armament insuficient în dotare, au acceptat să predea sediul în schimbul promisiunii că vor fi lăsaţi să plece. Totuşi, ei au fost arestaţi şi duşi la Tiraspol, iar în luptă s-au implicat localnicii din Cocieri.

Războiul a durat până în octombrie 1992 şi a afectat mai multe localităţi, printre care Dubăsari, Corjova, Coşniţa, Cocieri, Roghi, Tighina şi Varniţa. Numărul exact al victimelor nu este cunoscut nici până astăzi, dar, potrivit unor estimări, au murit aproape 300 de combatanţi, 400 de civili din dreapta Nistrului şi peste 800 de persoane din regiunea transnistreană.

conflictul armat din 1992, Republica Moldova se confruntă și până în prezent cu problema separtismului transnistrean, care reprezintă o permanentă amenințare la securitatea și independența statului

https://www.youtube.com/watch?v=p3lOzG1AQEs

sursa: https://telegraph.md/

Read more

Armata Moldovei din veacul al XVI-lea

„Oştenii sunt bravi, meşteri a mânui suliţa şi pavăza, deşi sunt nişte ţărani proşti luaţi de la plug“

Cronicarul polonez Marcin Bielski a descris armata Moldovei din secolul al XVI-lea, arătând că deşi era formată în mare parte din ţărani simpli, era organizată, iar soldaţii erau foarte curajoşi şi pricepuţi.

 

În secolul XVI, armata Moldovei era văzută cu ochi buni de către europeni. După moartea lui Ştefan cel Mare, conducerea ţării a fost păstrată ani buni de către urmaşii săi, care au încercat să ducă o politică asemănătoare marelui domnitor. Bogdan al III-lea, Ştefăniţă Vodă şi Petru Rareş au obţinut la rândul lor victorii importante împotriva turcilor şi polonezilor, curajul moldovenilor impresionându-i până şi pe duşmani. Cronicarul polonez, Marcin Bielski (1495 – 1575), chiar a vorbit despre armata Moldovei, lăudând modul în care răzeşii moldoveni luptă pentru ţara lor. „Moldovenii sunt bravi, meşteri a mânui suliţa şi pavăza, deşi sunt nişte ţărani proşti luaţi de la plug. Ţara lor e plină de vite. Caii sunt mici, dar iuţi. Mai’nainte ei întrebuinţau un feliu de suliţă cu doă vârfuri, unul drept şi ascuţit ca un stilet, celălalt strâmb ca o coasă; trecând răpede lângă duşmani, cu vârful cel drept străpungeau, iar cu cel strâmb trăgeau de pe cal, şi astfel făceau mari pagube. Armurile sunt puţine; pavezele sunt simple; suliţele fără flamure; în acest mod, armata e întunecoasă la vedere. Afară de curteni, mai toţi ceilalţi sunt ţărani, cu şele neacoperite şi cu scări de stejar, dar voinici în atac cu suliţa. Ordinea lor de atac nu difereşte de acea polonă. Hrană poartă pe lâncul şelei, anume brânză de burduf şi pâne albă, precum văzusem eu însumi în bătălia de la Obertin. Puştile lor sunt bune, dar cam grele”, a arătat cronicarul Marcin Bielski. Acesta vorbeşte despre bătălia de la Obertyn, care a avut loc în anul 1531. Petru Rareş a vrut să recupereze Pocuţia, însă deşi avea o armată mult mai numeroasă, el a fost învins de polonezii lui Jan Tarnowski. „În menţionata bătălie ei ne-au fost încongiurat din toate părţile şi putem zice că ne aveau deja în mână, dar Dumnezeu ne scăpă ca prin minune. Ne aflam într-o poziţiune foarte critică, încongiuraţi şi strâmtoraţi în interiorul taberei, încât să fi fost moldovenii mai tari, ne-ar fi putut reduce prin foame, fără a scoate sabia din teacă. Cine vrea să se apere din tabără, trebui să aibe pe afară o altă oaste sau şi două, cari să ameninţe pe duşmani la cas de blocadă. Luărăm atunci de la moldoveni 50 de tunuri mari de spijă şi toate tunurile mici de fier. Aceste ultime erau câte şase sau câte opt la un loc, pe două roticele uşoare, încât nemicul nu poate fi mai trebuincios pentru infanterie, carea le duce după sine oriunde merge, le întoarce cum vrea, şi încungiurându-se cu ele în marş, nu se teme nici de un atac de cavalerie. Tubele sunt astfel, încât se aprinde răpede una de la alta, succesiv. Încărcarea e grabnică. Cartuşele sunt învălite în hârtie. Lungimea tubelor este ceva peste un cot. Gloanţele sunt ordinare, fie de fier, fie de plumb”, a povestit cronicarul polonez. Marcin Bielski a arătat faptul că moldovenii erau foarte organizaţi, iar în cazul unui atac, ei reuşeau să se strângă rapidă şi să-i învingă pe cotropitori. „Tătarii năvălesc adesea în Moldova, dar ordinea moldovenilor e atât de bună, încât în clipă se adună şi-i resping. Într-o vreme ei se apărau contra turcilor, ungurilor, polonilor, tătarilor, tuturor vecinilor. Sunt necredincioşi principilor lor, pe cari îi omoară pentru cea mai mică nemulţumire. Din cauza acestei turbulenţe căzură sub jugul păgânilor”, a mai arătat cronicarul Marcin Bielski.

 

Citeste mai mult: adev.ro/p4kz2e

Read more

ONG-ul

Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” a lansat astăzi, 11 iulie 2017 proiectul „Young Leadership Summer School”, proiect dedicat tinerilor moldoveni cu atitudine de lider, care au vîrsta cuprinsă între 15-17 ani și doresc să contribuie la dezvol…

Read more

A avut loc o lecție deschisă despre istoria Moldovei pentru tineretul patriotic.

O lecție deschisă privind bazele istoriei Moldovei a avut loc în cadrul Festivalului Internaționalal Tinerilor Moldoveni.

O excursie în istoria de peste 650 de ani ai Moldovei pentru tineri a fost efectuată de cătredoctorul în științe istorice, …

Read more

Va fi filmat un documentar și un desen animat despre istoria poporului moldovenesc!

Anunțul a fost făcut de însuși președintele Republicii Moldova, în cadrul unei ediții speciale pe un post de televiziune.

Șeful statului iarăși a specificat că este susținătorul ideii că statalitatea moldovenească există deja de multe secole ș…

Read more

Sărbătorea Curții Domnești la Piatra Neamț !

Duminică 23 aprilie 2017, pe platoul de la Curtea Domnească din Piatra-Neamț a avut  loc cea de-a doua ediție a Sărbătorii Curții Domnești cu ocazia împlinirii a 526 de ani de la prima atestare documentară . Primăria municipiului Piatra-Neamț, în calitate de organizator, a invitat pietrenii să se bucure alături de municipalitate pe platoul de la Curtea Domnească unde au avut  parte de multe surprize și evenimente cu caracter medieval.

Programul evenimentului:

 • 11:30 Parada medievala
 • 12:00 Deschiderea atelierelor de ocupații tradiționale interactive: Olărit, împletit nuiele, împletit zale, bătut monedă, confecționare măști, țesut-cusut, atelier fierărie medievală;
 • 12:15 Deschiderea oficială a evenimentului;
 • Preluarea Turnului în pază de către Străjerii Moldoveni;
 • 12:30 Hora Moldovenilor;
 • 12:30 Degustarea celei mai mari plăcinte de la Curtea Domnitorului Ștefan cel Mare;
 • Deschiderea Taberelor: Otomană și Moldoveană;
 • Deschiderea școlilor de mânuit sabia și tras cu arcul.

Pe toată durata evenimentului vizitatori vor putea participa la școlile de mânuit sabia și tras cu arcul.

Evenimente organizate la Curtea Domnitorului:

 • 17:00-17:20- Prezentarea trupelor de moldoveni și otomani
 • 17:40-18:00 – Concurs de tir cu arcul între Străjerii Moldoveni și trupa Otomană;
 • 18:00-18:30 –Școală de dans medieval;
 • 18:40-19:40 – Ștefan cel Mare și achingiii Sultanului Mahomed Cuceritorul;
 • 19:45-20:10 –Spectacol de foc – Fachiri.
Read more

Moldova și Ungaria...își întăresc relațiile de prietenie.

Președintele Republicii Moldova și președintele Ungariei, au avut o  astăzi întrevedere la parlamentul de la Budapesta, spune Președintele Moldovei într-o postare pe o rețea de socializare :

„Am avut o întrevedere foarte bună cu prim-ministrul…

Read more
 • SOCIAL
  ONG-ul „Urmașii lui Ștefan” realizează Școala Națională de Patriotism (FOTO)

  Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan”, realizează în perioada 7-9 mai 2017, Școala Națională de Patriotism, notează NOI.md Acest proiect este orientat spre dezvoltarea calităților de lider în rîndul tinerilor patrioți moldoveni. Astfel, circa 30 de tineri din Moldova, precum și 3 tineri moldoveni din regiunea Cernăuți, Ucraina, beneficiază de acest proiect. Astfel, pe parcursul […]

 • Istoria Adevarată
  Pierderile umane ale Moldovei sub ocupația Sovietică!

  Site-ul nostru vă prezintă cifre privind pierderile umane ale Moldovenilor  suferite în timpul ocupației sovietice. Numărul moldovenilor deportați și celor uciși se ridică la peste 1,5 milioane de persoane. 1. PATIMILE MOLDOVENILOR A. PIERDERI UMANE ALE BASARABIEI SUB OCUPAȚIA SOVIETICĂ I. PRIMA OCUPAȚIE SOVIETICĂ 28 Iunie 1940 – 22 Iunie 1941 În mai puțin de un an, peste […]

 • EDITORIAL
  Analiza perspectivei reîntregirii Republicii Moldova

  Acest articol este analiza mea proprie, asupra perspectivei rezolvării conflicului declanşat 25 de ani în urma. În urma caruia R. Moldova şi-a distrus cu mîinile sale,viitorul unui stat prosper şi a despărţit mii de familii pe ambele maluri ale Nistrului. Din 1992 pînă în prezent simţim urmările acelui conflict politic. Războiul provocat din exterior,  care […]

 • 2 Februarie ziua recunoaşterii Independenţei Moldovei!

  Astăzi 2 februarie,se împlinesc 652 de ani de la recunoașterea independenței Țării Moldovei.Documentul de donație făcut de Ludovic I,regele apostolic al Ungariei lui Balc,fiul lui Sas,la 2 februarie 1365 este considerat actul de naștere a Statului medieval:Țara Moldovei.Cu această ocazie aș vrea să felicit fiecare fiu al Moldovei,iubitor de țară,să ne păstrăm patria cu demnitate,ocrotindo […]

 • CULTURA
  „Jos Cuza! Jos Bucureştiul!“ – Faţa nevăzută a Micii Uniri

  Manifestaţiile prilejuite de celebrarea „Micii Unirii“ sunt astăzi prilej de întruniri populare, de propagare a ideilor naţionale prin discursurile autorităţilor locale şi centrale. Nu în ultimul rând, ideea centrală a discursului public este unitatea în jurul idealului naţional. Festivităţile organizate anual sunt însă şi prilej de înfrăţire în jurul „agapelor“ publice oferite plebei de către […]

 • ECONOMIC
  Scoaterea din sărăcie a regiunii Moldova nu este o prioritate pentru Uniunea Europeană!

  Uitându-ne la cifrele furnizate de Eurostat anul trecut, observăm că Moldova, tradusă în termeni bruxelezi drept Regiunea Nord-Est, e cea mai săracă zonă din Uniunea Europeană. În ciuda acestei realităţi crunte, instituţiile europene pun la coada priorităţilor atât o autostradă spre vestul sau centrul ţării, cât şi alte drumuri expres care ar contribui la dezvoltarea […]

 • CULTURA
  CÎTEVA DOCUMENTE PRIVIND ATITUDINEA POPULAȚIEI BASARABIEI ÎN TIMPUL ADMINISTRAȚIEI ROMÂNEȘTI

  O manifestare pregnantă al comportamentului ghidat de antisemitism al românilor l-au constituit evenimentele din perioada cedării Basarabiei, Bucovinei de Nord şi ţinutului Herţa, în urma ultimatumului sovietic din 26 iunie 19405. Chiar înainte de ocuparea acestor teritorii, imediat după transmiterea ultimatumului sovietic, a intrat în acţiune prejudecata că vinovată de acest act – sau l-ar […]

 • Istoria Adevarată
  ACȚIUNI CRIMINALE SĂVÎRȘITE DE ARMATA ROMÂNĂ ÎN Bassarabia REFLECTATE ÎN DOCUMENTE GERMANE

  1. Cernăuţi, 9 iulie 1941. Raport înaintat de comandantul Einsatzkommando 10 b, Sturmbannführer-ul SS Alois Persterer, secţiei I c al Grupului de Armate „Sud”, cu privire la arestarea şi executarea de către Einsatzkommando 10 b, în colaborare cu Poliţia şi Jandarmeria română, în perioada 7-9 iulie 1941, a unui număr de aproximativ 500 de evrei […]

 • DIVERSE
  Istoria Adevarată vs Istoria Romînilor!

  În prezentul articol, vă vom prezenta adevarata istorie a Moldovei de dupa anexare „Unire” din 1918. Dar nu înainte sa vă dezvăluim falsificarea care are loc în prezent, în toate liceiele din R.Moldova. Carţile de istoria a românilor cu coperta ţăranilor care au iesit la miting pentru a proclama unirea, cu drapelele în culorile steagului […]

 • CULTURA
  Despre greşelile din trecut : „Am visat unire, am căpătat anexiune …”

  Pe 24 ianuarie 1859 ca urmare a diferitelor tipuri de „manevre politice” și înțelegeri între mai multe state europene, a fost declarat actul de unire a unei părţi din principatul autonom al „Moldovei” cu „Valahia”, drept care în viitorul apropiat, pe harta lumii a apărut un stat nou — „România”. De notat că, în conformitate cu acordurile istorice, era vorba despre „unirea egală în drepturi a Principatelor Valahiei şi Moldovei”, dar nu despre anexarea Moldovei de către Valahia, așa cum […]