EDITORIAL
Analiza perspectivei reîntregirii Republicii Moldova

Acest articol este analiza mea proprie, asupra perspectivei rezolvării conflicului declanşat 25 de ani în urma. În urma caruia R. Moldova şi-a distrus cu mîinile sale,viitorul unui stat prosper şi a despărţit mii de familii pe ambele maluri ale Nistrului. Din 1992 pînă în prezent simţim urmările acelui conflict politic. Războiul provocat din exterior,  care putea fi uşor evitat de o guvernare  adecvată. Războiul oprit , care aduce profit unui cerc de persoane restrîns dar foarte influient, pe ambele maluiri ale Nistrului. De altfel nu ar fi fost amînată cu atîta nepăsare pacea pe Nistru…

Dragi patrioţi, noi totuşi avem un motiv pentru optimism !
Cîteva săptămîni în urma,  preşedintele Sovietului suprem al regiunii Transnistriene Alexandru Şerba, a declarat pentru prima data în istorie, că Transnistria este dispusă să discute statutul său cu Chişinăul!! Această declaraţie ar fi trebuit să stirnească un val de optimism şi un şir de propuneri la Chişinău , dar după cum vedem , această ştire intenţionat este lăsată în umbră de majoritatea surselor massmedia şi de absolut toate forţele politice de la Chişinău!

Conflictul Transnistrian este un foc stins care poate mocni încă mult timp… Oare cît timp, ambele maluri ale Nistrului cred că este posibil de a trăi în acest fel!? De a  se dezvolta, de a progressa, de a supriavieţui ca stat la urma urmei… ?

Această întrabare nu îşi va găsi răspunsul la Berlin sau la Moscova sau la Washington… Răspunsul îl putem gasi doar la Chişinău sau la Tiraspol. Partenerii externi, pot juca doar  rolul unor mediatori sau garanţi ai deciziilor asumate pe ambele maluri ale Nistrului.

În prezent, criza economica mondiala şi cea din Russia ,UE şi Ukraina nu permite realizarea ideilor utopice a elitei politice de la Chişinău de a adera la vre-un bloc politico-economic din regiune. Mai ales existenţa conflictului îngheţat.

În starea actuală politică şi economică a Republicii Moldova şi în timpul în care UE suferă de tot mai multe probleme interne de diferite  tipuri. Moldova  nu poate real aspira la careva tratative de a intra în componenţa UE, nici măcar în următorii 20 de  ani!

La rîndul sau nici regiunea Transnistriană nu poate opta real la o  integrare (ipotetică) cu Russia, în care se resimte tot mai tare sancţiunile economice mondiale, preţul mic la petrol  şi cheltuielile de menţinere a regiunilor  pro ruse în tot spaţiul postsovietic, mai ales luînd în calcul şi cheltuielile foarte mari pentru războiul în Ukraina şi Siria. Mai mult ca atît experţii din Russia au ajuns la concluzia că rezolvarea conflictului Transnistrian ar aduce mai multe beneficii decit menţinerea acestei regiuni în stare de conflict. Dobîndirea rolului de pacificator, va permite Moscovei să îşi dobîndească mai mulţi susţinători cel puţin în tot spaţiul postsovietic mai ales în polemica dusa cu SUA şi UE referitor la Ukraina şi Siria. Conflictul Transnitrian, fiind cel mai uşor rezovabil conflict  îngheţat, din tot spaţiul postsovietic.

Luînd în consideraţie situaţia creată în regiune şi  schimbările majore în politica mondială, putem  spune că Moldova ca şi restul ţărilor din regiune vor suporta şi ele anumite schimbari de ordin geopolitic. Depinde de moldoveni daca vor fi în stare să se folosească de moment pentru a îşi căpăta beneficii din această situaţie.

Vorbesc anume despre perspectiva reunificarii ţării. Această ideie este subapreciată si evident special lăsată în umbra de  guvernarea de la Chişinău.Principalele  motive ale aceste-i pasivitaţi sunt:

 1. Interesele Bucureştiului de  a nu permite dezvoltarea prea rapidă a R. Moldova pentru a putea controla financiar Chişinaul şi  de a  avea avantajul economic pe lînga cel de membru a UE ca beneficiu  „Unirii” propagat de massmedia Unionistă. Bucureştiul la fel nu doreşte renaşterea patriotismului Moldovenesc într-o Moldovă unificată, cu adăugarea electoratului pro estic de pe malul drept al Nistrului.

 2.  Instabilitatea politică la Chişinău care nu permite astfel de paşi importanţi.

 3.  Lipsa responsabilităţii clasei politice din R.Moldova şi Transnistria faţă de acest stat şi faţă de Moldoveni.

 4.  Clanurile Oligarhice care au preluat conducerea pe ambele maluri ale Nistrului.

 5.  Lipsa susţinerii şi a unei poziţii clare din partea partenerilor externi din formatul „5+2″pentru a rezolva în sfirşit conflictul îngeţat. Sau teama de a provoca Moscova la acţiuni agresive.

 6.  Dominarea unor interese ruseşti pe ambele maluri  de a menţine conflictul în starea actuală.

Moldova Transnistria

Toate aceste motive sunt cauzate de lipsa unei viziuni constructive asupra acestui conflict anume la Chişinău. Pentru ca anume Moldova este unica care poate porni real procesul reunificării. Beneficiile economice unei eventuale reintregiri sunt cele mai reale şi depaşesc cu mult beneficiile altor modele de dezvoltare aşa ca aderarea la UE sau integrarea în uniunea Eurasiatică propagate în prezent la Chişinău.

În urma reîntregirii Moldovei vor avea de cîştigat Moldovenii de pe ambele maluri ale Nistrului ! Aici vorbesc şi despre:

 •  Agenţii economici care vor avea acces mai liber şi mai ieftin la piaţa de desfacere din Estul Europei. La fel ca şi cei din regiunea Transnistriană vor putea transporta buniri şi marfuri mai liber supunînduse fiscal doar unui singur stat.
 • Deblocarea spaţiului tranzitar transnistrian ar mări  veniturile subsanţial.  Ar mări pieţele de desfacere pentru agenţii economici de pe amblele maluri.
 • Simplificare accesului la fondurile internaţionale pentru populaţia din Transnistria.
 • Micşorarea cheltuielilor pentru sistemele militare ale ambelor ţări.
 • Atractivitatea economică mai mare a Republicii pentru investiţiile străine care nu riscă sa investească în state cu conflicte militare îngheţate.
 • Lipsa conflictului ar permite real aspiraţiilor R.Moldova la UE (în caz că această aspiraţie va mai fi actuală ) .
 • Retragerea contingentului armat strain de pe Nistru sau optarea pentru unele beneficiile economice sau iertarea datoriilor la gazele naturale în caz că se va conveni la staţionarea strategică a ei.
 • Obţinerea securităţii energetice a Moldovei în urma trecerii sub jurizdicţia statului întregit a celei mai mari CTE din regiune (CTE Moldovenească) , capacitatea energetică a căreia nu numai că îndestulează necesitatea naţională dar şi permite exportul în cantităţi mari a energiei electrice ! Ceia ce va micşora şi preţul ei pentru populaţia din R. Moldova.
 • Capacinăţile industriale nescolicitate în Transnistria vor putea fi valorificate în statul reunit.
 • Populaţia va căpăta accesul liber pe ambele maluri.
 • PIBul estimat va ajunge la aproximativ 8 mlrd de $ în prima perioadă de după reunire. Care urmează sa crească simţitor după obţinerea beneficiilor unui stat întreg.
 • Lichidarea schemelor mafiotice de înbogăţire a intermediarilor de pe ambele maluri.
 • R. Moldova va putea întări neutralitatea şi toate instituţiile statului.

Crearea spaţiului socio-economic comun precum şi obţinerea beneficiilor economice şi geopolitice dar şi micşorarea per total a cheltuielolor bugetare va permite acoperirea cheltuielilor necesare survenite pentru unificare instituţiilor statului. Să nu uităm ca partenerii externi au declarat în nenumărate rînduri că vor contribui financiar la orice  integrare a R. Moldova.

Dupa 26 de ani de independenţă şi 25 de ani de război îngheţat care a provocat degradarea scocio-economică a R. Moldova  avem şansa de a ne redobîndi viitorul! Avem şansa să realizăm visul Moldovenilor care sau strîns pe 27 august 1991 în PMAN să trăiască într-un stat liber independent şi prosper al tuturor Moldovenilor. Visul de a deveni un popor mîndru care în urma miilor de războaie şi zecilor de generaţii de Moldoveni umiliţi de tot felul de cotropitori, să redevină iar acel stat puternic lăsat în urma de stramoşi , statul pe caru nu l-am putut apăra aşa cum ne-a povăţuit Ştefan cel Mare.

 

Modova

 

Autor: Denis Chibzii

 

Autor

Patriotism

Portal analitic-informational

Articole asemanatoare